Vacature Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij FNV

Auteur(s): 
Pim Paulusma

Vacature Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij FNV

Heb jij ervaring en affiniteit met cao’s, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen? En ben je in staat om ontwikkelingen rond deze onderwerpen om te zetten in beleid en voorstellen ten behoeve van de belangenbehartiging van onze leden? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden lever je een bijdrage aan het ontwikkelen en ondersteunen van (strategisch) FNV-beleid. Je adviseert voornamelijk op het gebied van (de coördinatie van) het arbeidsvoorwaardenbeleid en arbeidsverhoudingen. Je volgt, analyseert en signaleert trends binnen het arbeidsvoorwaardenbeleid en je adviseert gevraagd en ongevraagd op visie, strategie en op praktisch (uitvoerbaar) beleid.

Het gaat in deze functie om het goed kunnen signaleren van de problematiek waar werkenden mee te maken hebben en het doen van beleidsvoorstellen die oplossingen bieden via de route van arbeidsvoorwaarden of op wetgevingsniveau. Je verzamelt kennis en maakt die beschikbaar. Je bent een verbindende schakel tussen kennisteams binnen de Beleidsadviesgroep en tussen de Beleidsadviesgroep en andere afdelingen (dagelijks bestuur, sectoren). Netwerkvaardigheden, samenwerking opzoeken en goed met collega’s kunnen schakelen zijn daarbij onontbeerlijk. Je bent zowel mondeling als schriftelijk uitstekend in staat het beleid te verwoorden en werkt gestructureerd en planmatig.

De FNV wil optreden als opinieleider in het maatschappelijk debat; van de beleidsadviseur wordt hierin een actieve rol verwacht. Je vertegenwoordigt de FNV in diverse overlegorganen en hebt zowel in FNV-verband als buiten de vakbeweging, bijvoorbeeld in de politiek, een relevant netwerk. Bovendien werk je mee aan publicaties in relevante media en verzorg je inleidingen en cursussen.

Waar ga je werken?

Als beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden werk je voor de beleidsadviesgroep van de FNV. Je werkt nauw samen met je directe collega- adviseurs in het team arbeidsvoorwaarden en adviseurs op diverse andere beleidsterreinen. Arbeidsvoorwaarden is een onderwerp dat verbonden is met bijvoorbeeld zeker werk, loonontwikkeling, grip op werktijden en juridische onderwerpen. Daarbij spelen actuele vraagstukken, zoals flexibilisering, draagvlak voor cao’s en niet onafhankelijke bonden een belangrijke rol. De adviseurs arbeidsvoorwaarden leveren een inhoudelijk sterke en innovatieve bijdrage aan de visie van FNV. Hierbij ligt de focus op zeggenschap en echte banen voor iedereen, een menswaardige samenleving en meebouwen aan een stevige vakbeweging die aansprekend is in het maatschappelijk debat en wervend is voor nieuwe leden.

Meer informatie via de link hieronder. 

Details